Welcome to http://sainstahun1-pjyc.blogspot.com/

Wednesday, 5 December 2012

Contoh RPH


Contoh RPH

Tema / Topik : Benda hidup dan benda bukan hidup
Kelas : 1L
Masa : 60 minit
Kandungan Standard : 1.1 Memahami ciri-ciri benda hidup dan benda bukan hidup.
Standard pembelajaran : 1.1.1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup.
1.1.2 Mengenal pasti sifat-sifat dan keperluan benda-benda hidup
1.1.3  Mengenal pasti sifat-sifat dan keperluan benda-benda bukan                                                                                             hidup.

Hasil Pembelajaran : Di akhir sesi pembelajarn ini, murid-murid dapat mengenal pasti ciri-ciri benda hidup dan benda bukan hidup.

EMK : Kreativiti

Nilai Murni : Menghargai nyawa dan benda di sekeliling.

Aktiviti : 
1. Guru membimbing murid menamakan semua benda  di sekeliling berdasarkan pemerhatian dan  pengetahuan sedia ada di luar bilik darjah.
2. Murid-murid menama dan menyenaraikan benda-benda yang terdapat di kawasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    kajian berdasarkakn pemerhatian mereka selepas balik ke bilik darjah.
3. Guru memperkenalkan istilah benda hidup dan benda bukan hidup di papan hitam.
4. Guru memulakan pengajaran dengan menggunakan video-video menarik yang telah disediakan.
5. Perbincangan diadakan sebelum membuat lembaran kerja.

Penilaian : Menyiapkan lembaran kerja 

Sunday, 28 October 2012